Phòng giường đôi

PHÒNG ĐÔI (VIEW PHỐ)

Phòng giường đôi View và phòng giường đôi thường.

Vietnamese

BẢNG GIÁ 2017

(Giá phòng thay đổi theo thời điểm, đối với khách ở tháng, vui lòng liên hệ điện thoại để cập nhật giá tốt nhất)

QUY CÁCH PHÒNG

SỨC CHỨA

SỐ PHÒNG

Vietnamese
Subscribe to RSS - Phòng giường đôi